Yazı

Bu bölümde yer alan ders konuları:

Metin Tanımları

 • Metin alanı
 • Metin Alanlarını Birbirine Bağlamak
 • Alanlar Arasındaki Bağlantıyı Kopartmak
 • Metin Alanı Tanımı
 • Yazıyı Seçmek
 • Tipografik Tanımlar
 • Satır arası [Baseline Shift]
 • Harf Arası
 • Sözcük Arası
 • Satır Çizgisi
 • Yatay Ölçekleme
 • Paragraf Düzeni
 • Paragraf Seçenekleri
 • Paragraf Çizgileri
 • Kolon ve Satır oluşturmak
 • Marjlar ve Tab Durakları
 • Bir Tab Durağını Silmek
 • Metin Stilleri
 • Stili Uygulamak
 • Stil Tanımını Değiştirmek
 • Stilleri Silmek
 • Stilleri Kaydetmek
 • Stilleri Çağırmak
 • Harfleri Büyük-Küçük Hale Çevirmek

Yazıya Ekstra Özellikler Vermek

 • Yazı Efektleri
 • Yazıyı Çizime Dönüştürmek
 • Yazıyı Çizim ile Birleştirmek
 • Daire üzerine yazı
 • Çizimi ve Yazıyı Ayırmak
 • Yazıyı Şeklin İçine Yerleştirmek
 • Yazıyı Şeklin Etrafından Dolaştırmak
 • Bul ve Değiştir Yazdırılabilir Sayfa...