Obje-Katman

Bu bölümde yer alan ders konuları:

Objeleri Sayısal Olarak Tanımlamak

 • Çoğaltma, Kesme, Kırpma Tanımları
 • Objeleri Taşımak
 • Objeleri Taşıyarak Çoğaltmak
 • Kırpma [Bitmap Crop]
 • Bıçak [Knife]

Şekil Değişiklikleri

 • Gruplama
 • Kilitleme
 • Öne Arkaya Gönderme
 • Objeleri Birleştirmek
 • Objeleri Ayırmak
 • İçine Yapıştır
 • İçine Yapıştırılmış Objeyi Bozmak

Biçim Değişikliği

 • Biçim Değişikliği
 • Döndürme
 • Yansıtma
 • Boyutlandırma
 • Eğim
 • Ölçülü Kullanım
 • Transform işlemind Merkez Nokta
 • Çoğaltmalı Biçim Değişikliği
 • Objeleri Hizalama
 • Serbes Bozumsama
 • Objeleri Harmanlama
 • Harmanlı Bir Şekli Çizim ile Birleştirmek
 • Katmanlar (Layers)
 • Yeni katman oluşturmak
 • Katman Üzerinde Çizim Yapmak
 • Katmanları Gizlemek/Göstermek
 • Katmanın Görüntü Şekli
 • Katmanları Kilitlemek
 • Katmanların Sırasını Değiştirmek
 • Katmanları Silmek
 • Katmanlar Arasında Objeleri Taşımak
 • Katman Seçim Rengi
 • Çizimi Kılavuz Çizgisine Dönüştürme Yazdırılabilir Sayfa...