Named Anchor Eklemek

Named Anchor(Adlandırılmış Çapa) nedir veya ne işe yarar? Sayfanın her hangi yerinde "Tıklayın sayfa başına çıkın!" veya aynı sayfa içinde tıkladığınızda ilgili başlığa gitmemizi sağlayan bağlar vardır. İşte bu tür bağlar Adlandırılmış Çapa'lardır. Adlandırılmış Çapa'lar sayfa içinde kullanılırlar genellikle ama başka bir web sayfasından bağ verirken de kullanabiliriz.

Öncelikle bir sayfa açarız. Ben D1.htm adında bir sayfa oluşturuyorum. Bu sayfaya bulduğum uzunca bir metni yerleştirdim. Daha sonra bu metnin son paragraflarından birine Adlandırılmış Çapa'yı ekledim. Siz de sona doğru bir yer belirleyip, o noktaya bir kez tıklayarak imlecin o noktaya gelmesini sağlayın.

Daha sonra Insert>>Named Anchor menüsünü kullanarak ya da Insert araç çubuğunun Common sekmesinde yer alan Named Anchor ( Named Anchor Dugmesi) düğmesine tıklayarak Named Anchor iletişim kutusuna ulaşırız.
Bu arada Ctrl+Alt+A tuş kombinasyonu da bizi bu iletişim kutusuna kısa yoldan ulaştırır ;)

Named Anchor İletişim Penceresi

Bu kutudaki metin kutusuna yazacağımız ad, Adlandırılmış Çapa'mızın adı olacaktır. Adı yazıp tamam dediğimizde sayfada tıkladığımız yerde ( Named Anchors ) şeklinde ve fare ile aşağı-yukarı, sağa-sola sürükleyebileceğimiz bir eleman* oluşur. Bu eleman Web sayfamızı bir tarayıcıda açtığımızda görüntülenmeyecektir.

Eğer bu elemanı çalışma alanınızda göremiyorsanız View>>Visual Aids menüsünden Invisible Elements seçeneğinin seçili olup olmadığını kontrol edin.

Ben SonKisim adını seçtim bağım için. Bu arada Adlandırılmış Çapa için ç, ş, ğ, ü, ö gibi Türk alfabesindeki karakterleri seçmeyin. Aksi taktirde Adlandırılmış Çapa'mız çalışmaz ;)
Artık sayfanın her hangi yerinden veya başka bir web sayfasında bu noktaya bağ oluşturabileceğiz.


Örneğin d1.htm sayfasının en başına gelip Son Kısım yazın ve seçili hale getirip Properties penceresindeki Link metin kutusuna #SonKisim yazın. Böylece Adlandırılmış Çapa'mıza bağ vermiş olduk. Bu örneği görmek için aşağıdaki köprüyü tıklayabilirsiniz.

Deniz Kaplumbağası


Şimdi de başka bir HTML sayfasından bağ verelim. D1.htm sayfasındaki bu noktaya d1.htm ile aynı dizinde bulunan Ek1.htm isimli bir sayfadan bağ tanımlayalım.

Named Anchor Kullanımı

Ek1.htm sayfasını açıp Deniz Kaplumbağası yazalım ve bu yazıyı seçip Properties penceresindeki Link metin kutusu içerisine D1.htm#DWTurk yazalım ve bağımız oluşturalım. Ek1.htm sayfasını açıp Deniz Kaplumbağası bağına tıklayarak bağımızın yaptıklarını kontrol edelim :)


Farklı bir sitede yer alan bir Adlandırılmış Çapa'yada bağ verebiliriz. Örneğin D1.htm dosyasına uzak bir siteden bağ verelim.

Bir sayfa oluşturup Deniz Kaplumbağası Son Kısım yazıp Link metin kutusuna http://www.kaplumbik.net/makale/D1.htm yazalım.

Bu sayede D1.htm doyasına bir bağ tanımladık. Eğer bu bağı http://www.kaplumbik.com/makale/D1.htm#SonKisim şeklinde yazarsak D1.htm doyasındaki SonKisim Adlandırılmış Çapa'sına bağ tanımlamış oluruz.

Böylece Deniz Kaplumbağası Son Kısım bağına tıkladığımızda önce D1.htm sayfası açılır ama hemen sonrasında tarayıcı SonKisim Adlandırılmış Çapa'sının olduğu yere konumlanır.
Tabi www.kaplumbik.net isimli bir site yok, bu sadece bağı nasıl oluşturacağımızı göstermek için bir önekti ;)

Kısaca Adlandırılmış Çapaya bağ oluşturmak için # yazıp Adlandırılmış Çapa'mızın adını yazıyoruz. :)


*Burada oluşan Named Anchors öğesidir. Bu elaman Invisibles Elements (Görünmez Öğeler) olarak adlandırılan öğelerden biridir.
 Yazdırılabilir Sayfa...